• Dental İmplant Çevresinde Cerrahi Olarak Oluşturulan Kemik Defektlerinin Onarımında Kullanılan İki Ayrı Sığır Kaynaklı Hidroksiapatit Greft Materyalinin Etkinliğinin Karşılaştırılması.

  • Dental İmplant Dayanaklarının Preperasyonunun, Dayanak Vidasının Geri Çıkartma torkuna olan etkisi: İn Vitro çalışma.

  • ZrO2 ve TiOnanotübüler oksit tabakasının formasyonu ve karakterizasyonu, yüzey yapısının hücre adezyonu üzerine etkisinin araştırılması